FANDOM


2TVN là viết tắt của cụm từ Tuổi trẻ Việt Nam, là một thuật ngữ được sử dụng nhiều trong diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam.

2TVN còn được hiểu là tập hợp các thành viên bao gồm các đối tượng: nhi đồng, thiếu niên, thanh niên.

Hiện chưa có mô tả chi tiết cho chủ đề này, bạn có thể bổ sung thêm...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên